En urban fantasy tv-serie, två appar, en instagram dokuserie och två radiodramer.

Den Andra Sidan är ett multiplattformkoncept för unga människor med syfte att ge dem styrka i livet och förmåga att hantera ångest av olika intensitet.

Vi har vår bas på internet, och vi använder fiktion för att göra svåra ämnen lättare att prata om.