Våra huvudfinansiärer och samarbetspartners är:

Vi har också fått stöd av:

Referensgrupper

Två referensgrupper är kopplade till stiftelsen. Deras huvuduppgifter är att ge råd, tips och återkoppling när det gäller utvecklingen av projektets olika delar.

Den ena består av specialister och representanter från olika organisationer som arbetar med liknande ämnen som Gabriel Klint:

Ludmilla Rosengren, läkare och grundare av organisationen Suicide Zero.
Monica Nanni, driver organisationen Randiga Huset som är ett sorgecentrum för unga som har förlorat en närstående/anhörig.
Maria Hernroth, chef på kompetensförsörjning i Peab och VD för Peab skolan.
KG Hammar, fd ärkebiskop.
Carina Hult, ordförande i Trivas som är en plattform med fokus på att förena människor.
Sara Natt och Dag, författare och kurator vid Karolinska Institutet.
Selene Cortes, strategisk verksamhetsutvecklare på MIND.
Annette Brejner, creative director på Financing Forum for Kids Content.
Karl Bengtsson Bernander, grundare av den ideella föreningen SPES Uppsala som är en del av organisationen SPES (SuicidPrevention och EfterlevnadsStöd).

Den andra är en ungdomsgrupp bestående av ungdomar från hela Sverige, cirka 30 stycken, som hjälper oss att komma på och utveckla alla idéer i projektet. De vägleder oss med sin expertis och ser hela tiden till att projektet grundas i vad ungdomar vill ha och inte vad vi tänker att de behöver.

Nordiska samarbeten

Projektet verkar i Sverige men har starka kontakter och samarbeten med andra nordiska organisationer, både när det gäller det sociala och filmrelaterade. Några av dem är:

Klippfisk - Filmorganisation på Färöarna.
Sinnisbati - Hjälporganisation med inriktning mot unga på Färöarna.
Ung Acceptans - Hjälporganisation med inriktning mot unga i Finland.
Ung Hjelp - Hjälporganisation med inriktning mot unga i Norge.

Även Headspace i Danmark, UngArena i Norge, UngInfo i Norge, Asemanlapset i Finland är organisationer vi har kontakt med och bland annat gjort studiebesök hos de senaste året.

Vi har en nordisk ungdomsgrupp som hjälper oss att utveckla projektet. Vi har bland annat sammanfört dem med vår svenska ungdomsgrupp vilket har lett till jättefina utbyten och möten. De nordiska länderna har en liknande problematik när det gäller unga och psykisk ohälsa och därför sätter vi stort värde på att samarbeta och sammanföra människor så man vidgar sina kunskaper och ökar samverkan kring det förebyggande arbetet. När det gäller webbtv-serien så spelades den in i Sverige och på Färöarna vilket också känns väldigt kul i ett nordisk perspektiv.